حمله روحانی به منتقدان متن برجام

Snapshot_2015-07-14_123551

رئیس جمهور گفت: آنهایی که روی کلمات این توافق پرافتخار ایراد می‌گذارند، من بعدها درمورد «برجام» صحبت می‌کنم و نمی‌گذارم یک عده افراطی به امید ملت ضربه وارد کنند. ۲۱ شهریور ۱۳۹۴

دانلود