کجایند حامیان شعار…..
ببینید
سلامتی آقاامام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات