جانبازی که چشم هایش همیشه اشک دارد

urlff

آقای علیرضا یزدان پناه راوی و داوطلب موزه صلح تهران عوارض ناشی از مصدومیتش توسط سلاح شیمیایی خردل در زمان جنگ تحمیلی را بعد از ۲۷ سال هنوز تحمل می کند.

دانلود

کلیپ مذهبی