تولید ملی | وظیفه دولت

توصيه هاي رهبر انقلاب درباره توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني

 

روز نهم: وظیفه دولت
البته من شنيدم كه دستگاه‌ها و بانكها و اينها حمايتشان از توليدات داخلى هم ضعيف است؛ يك جاهائى آن توليدكننده‌ها به خاطر عدم حمايت، به ورشكستگى كشيده ميشوند. با اين مسئله هم بايستى حتماً در خود دولت مقابله بشود؛ يعنى دستور داده بشود. بله، يك نكته‌اى هم گفته شد، كه اتفاقاً من هم همين را اينجا يادداشت كردم؛ كه گاهى اوقات در معاملاتى كه دستگاه دولتى با توليدكننده‌ى داخلى ميكنند، بدحسابى هست؛ در حالى كه وقتى اين معامله را با يك صنعتگر خارجى ميكنند، پول را نقد ميدهند؛ اما اين را همين طور كش ميدهند – يك سال، دو سال – طلب او را هم نميپردازند. بايد جلوى اينها گرفته شود.

دانلود

سلامتی اقا امام زمان(عج) و امام خامنه ای صلوات