توصيه امام خامنه اي به سه قوا ۸۹
دانلودکليپ تصويري
حجم:۹۰۱کيلوبايت
توصيه امام خامنه اي به سه قوا ۸۹
دانلودکليپ تصويري
حجم:۸۹۵کيلوبايت
*دو کليپ بالا مربوط به دوتاريخ متفاوت مي باشد که حضرت آقا تاکيد زيادي به همکاري سه قوادارد وعلت آن بي مهري برخي برادران در همکاري يکديگر است.
شادي روح امام وشهدا صلوات