جهت تماس با ما و طرح پیشنهادات و انتقادات همچنین ارسال کلیپ با ایدی یاهو زیر در تماس باشید

elahi_jafar