به پدرها و مادرها تذکر می دهم

thumbnail-193768_0001

کلیپی کوتاه از توصیه های امام خامنه ای به خانواده ها در مورد ازدواج جوانان در دیدار دانشجویی ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

دانلود