بله برون روایتی متفاوت از حاج حسین یکتا

hajhosein-yekta

این پادکست ۳۰ دقیقه ای چکیده ۱۵ساعت روایتگری حاج حسین یکتا در ایام نوروز فاطمی سال ۹۴ در مقتل شهدای شلمچه می باشد که از سوی مرکز فرهنگی رسانه‌ای نفحات صبح تهیه و تدوین شده است.

“بله برون” روایت حال جوانانی است که از دنیا گریخته و دقایقی را پای درس تاریخ، جغرافیا، ادبیات و ریاضی حاج حسین یکتا در شلمچه نشسته اند.

دانلود