برخورد شیعه با اهل سنت باید چگونه باشد؟

گزیده ای از صحبت های استاد علی اکبر رائفی پور در گفتگو با شبکه جهانی ولایت – تیرماه سال ۱۳۹۲

دانلود