برجام و هدف دولت در انتخابات مجلس!

این کلیپ به اهداف و پشت پرده های اجرای برجام و مدیریت آمریکا در تقویت جریان غرب گرای داخل کشور می پردازد.

دانلود