صحبت های افرادی که درسازمان مجاهدین خلق فعالیت داشتندولی در  حال حاضر از این سازمان بیرون آمدند و مشغول زندگی عادی خودشان هستند .
دریافت فایل تصویری
مستقیم
حجم:۹،۹۲۱مگابایت
دریافت فایل تصویری
مستقیم
حجم:۴،۹۷۳مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات