در این کلیپ به مقایسه مردمان دوران امام حسین (ع)در کوفه ومردم امروز ایران می پردازیم.که نایب وسفیر امام (مسلم بن عقیل)رو در اون خفقان تنها گذاشتندومردم ایران که نائب امام زمان(ع)(امام خامنه ای)رو در امروز ودر هر زمان مورد حمایت قرار میدهند.
دریافت فایل تصویری با لینک مستقیم۳gp
حجم:۶،۷۰۱مگابایت
در یافت فایل توصویری با لینک مستقیمwmv
حجم:۲۰مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات