انقلابی های خستگی پذیر!

یکی از مصادیق انقلابیونی که تا آخر خط نایستادند … / مقایسه دو مصاحبه از معصومه ابتکار در سال ۱۳۵۸ بعد از تسخیر سفارت آمریکا و سال ۱۳۹۴ با شبکه فرانسوی یورو نیوز

دانلود