منبع : فصل پنجم از کتاب خدا در زندگی انسان اثر استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری (ره)
شماره صفحه در کتاب منبع : ۱۰۲-۱۰۶
تاریخ ایراد سخنرانی : سال ۱۳۵۴ – سخنرانی در یکی از مساجد تهران

دانلود

سلامتی اقا امام زمان(عج) و امام خامنه ای صلوات