امام خامنه ای :امروز منفورترین دولتها در این منطقه پیش ملتها، دولت آمریکاست.
دریافت فایل تصویری
مستقیم
حجم:۱،۱۳۴مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات