صحبت های امام خمینی (ره)با مردم مصردر مورد مقابله با زور وظلم ومقابل دیکتاتوری زمان
دریافت فایل تصویری
مستقیمغیر مستقیم
حجم:۲،۷۳۶مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات