استقلال درگرو خودکفایی است.           حجم:۳۵۷کیلوبایت، دانلودکلیپ تصویری
برای استقلال قیام کردیم.                      حجم:۳۳۷کیلوبایت، دانلودکلیپ تصویری
ایران آمریکاراتاآخرتحقیرخواهدکرد.              حجم:۱۴۶کیلوبایت، دانلودکلیپ تصویری
احساس استقلال طلبی وتنفرازوابستگی.    حجم:۵۸۹کیلوبایت، دانلودکلیپ تصویری
استقلال ایران،مرهون عنایات پروردگار.       حجم:۷۱۲کیلوبایت ، دانلودکلیپ تصویری
وصیت امام:استقلال را فدای هیچ چیز نکنید.    حجم:۵۳۹کیلوبایت، دانلودکلیپ تصویری
سلامتی آقاامام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات