امام (ره): همه فدای مکه هستند

urlddddd

بیانات آینده نگرانه حضرت امام خمینی (ره) که در سال ۶۶ پس از فاجعه مراسم برائت از مشرکین ایراد نمودند و طی آن سخنان آل سعود را مشتی ملحد که قبله گاه مسلمین را دستاویزی برای رسیدن به آرزوهای شیطانیشان قرار داده اند، نامیدند.

دانلود