صحبت های ارزشمند امام خیمنی (ره) در مورد تربیت مادی وتربیت الهی واینکه تربیت الهی هست که رمز رسیدن به توحید وخوشبختی هست.
دریافت فایل تصویری wmv
مستقیم

حجم:۶،۲۵۳مگابایت
دریافت فایل تصویری۳gp
مستقیم

حجم:۴،۰۹۳مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات