گوشه ای از خطبه امام خامنه ای در سال ۱۲-۹-۱۳۶۱٫گرقتن قدرت فکر واراده از مردم از کار های دشمن در مقابل ملت .وفدف جامعه اسلامی در کلام آقا.
دریافت فایل تصویری
مستقیمغیرمستقیم
حجم:۶،۴۵۸مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات