صحبت های امام خامنه ای در نمایشگاه فناوری ها راهبردی در مورد پیشرو بودن و رقابت علمی با قدرت علمی جهان
دریافات فایل تصویری
مستقیم
حجم:۲،۷۱۵مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات