دوتاکليپ صوتي از امام خامنه اي
ما با استکبار مخالفيم….
دانلودکنيد
ما هم باج نخواهيم داد….
دانلودکنيد
اينم يه کليپ تصويري ازآيت الله فاکر در مورد مقام معظم رهبري
دانلودکنيد
+حتما دانلودکنيد+
شادي روح امام وشهدا صلوات