ما سیاست هسته ایمان واضح است……
دانلود کلیپ صوتی
حجم:۳۴۷کیلوبایت
ملت ایران را نمی توانند با این چیز هاعقب بنشانند……
دانلودکلیپ صوتی
حجم:۳۴۸کیلوبایت
بسته فرهنگی حزب الله (۱)کلیک کنید
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات