صحبت های امام خامنه ای در مورد حوادث چند روز پیش و خطاب به کسانی که در داخل با مسائل تبلیغاتی سروکار دارند.
امام خامنه ای :تازمانی که من زنده هستم نخواهم گذاشت این حرکت عظیم ملت به سوی آرمانها ذره ای منحرف شود.(۱۳۹۰/۰۳/۰۳)
دریافت فایل  تصویری
مستقیم
حجم:۱۳،۴۵۵مگابایت
دریفات فایل تصویری
مستقیم
حجم:۴،۵۳۹مگابایت
دریافت فایل صوتی
مستقیم
حجم:۱،۱۵۲مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات