امام خامنه ای:نشانه بیداری مسلمانان در منطقه ،ابراز بیزاری از حضور حکومت های مستکبر هست
شیطان بزرگ را از سرنوشت ملت های خودشون کنار بگذارند.
دریافات فایل صوتی
مستقیمغیرمستقیم
حجم:۱،۰۱۴مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات