url

اظهارات آیت الله حائری درباره برجام

آیت الله حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان حادثه تعرض به دو نوجوان ایرانی در جده را هشداری برای نظام دانست تا در بحث هسته ای به بهانه بازرسی مورد تجاوز قرار نگیرد.

آیت الله حائری شیرازی در برنامه تلویزیونی آفتاب شرقی  اظهار داشت: اخیرا در بحث هسته ای می خواهند از کشور بازرسی کنند و همزمان یک فاجعه ای تحت عنوان بازرسی برای دو نوجوان که زائر عمره هستند ایجاد می شود.

دانلود

وی با اشاره به آیه ای از قرآن افزود: این را که تجاوز تحت عنوان بازرسی واقع می شود را تشخیص دادید؟ اینکه میخواهند بازرسی هسته ای کنند مراقب تجاوز طرف باش. بعد از آن حادثه تا این اندازه ناراحت می شوید که عمره را تعطیل می کنید تا این اتفاقات نیفتد. پس این طرف را چه می کنید آن تجاوز یکی به یکی است این که مستقیما تجاوز به نظام است تحت عنوان بازرسی؛ آن هم تحت عنوان بازرسی بود.

عضو مجلس خبرگان گفت: چقدر خدای متعال به ما راهنمایی می کند که غافل از عنوان بازرسی نشوید ؛ می شود زیر لفافه بازرسی حرکات اینطوری بشود.

آیت الله حائری شیرازی با اشاره به دو مامور متجاوز سعودی خاطر نشان کرد: فکر می کنید دیوانه بوده این کار را کرده؟ نه! یا پول داده اند گفته اند این کار را بکن تا این ها قهر بکنند عمره را تعطیل کنند تا به اینجا نیایند به دیگران چیز یاد بدهند و اینجا مرکزی بشود برای استفاده آن ها و یا اینکه مدعیان حکومت می خواهند با هم تصفیه حساب کنند و آبروی این ها را ببرند تا گروه دیگری بیاید سر کار و پول می دهند این کار را بکنند تا این ها را ضایع کنند. از وقتی که ملک عبدالله رفته کشمکش در آن جا پیش آمده و در این جاها از این اتفاقات نامعقول می افتد.