اشک های سردار همدانی در راهپیمایی اربعین

139407171102497726264504

سردار شهید حسین همدانی که به همراه خانواده خود و برخی دوستانشان در راهپیمایی عظیم عاشورا شرکت کردند، روایت دلنشینی را از این اجتماع با شکوه ارائه کردند که شنیدنی است.

دانلود