تصویری جالب از حمایت مردم اروپا از مردم فلسطین
امام خامنه ای :حرکت بیداری اسلامی تا قلب اروپا پیش خواهد رفت