پیام ملت ایران به تیم مذاکره کننده هسته ای

پیام ملت ایران به تیم مذاکره کننده هسته ای

این روزها تیم هسته ای به شدت درگیر مذاکرات سخت و فشرده است ، حرف مردم ایران به تیم مذاکره کننده اینه …

دانلود