انسان‌سازی، هدف اصلی از بعثت انبیا

انسان‌سازی، هدف اصلی از بعثت انبیا

گزیده ای از بیانات ارزشمند حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) درباره هدف اصلی از بعثت انبیاء الهی.

دانلود