مجموعه مستند هشت قسمتی «برجام» به بررسی تاثیرات برنامه جامع اقدام مشترک بر حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی می پردازد. در سومین برنامه از این مجموعه تاثیرات «برجام» در زمینه سیاست خارجی با حضور کارشناسان موافق و منتقد توافق وین بررسی می‌شود.

دانلود