مستند نقطه عطف تاریخی

مستند نقطه عطف تاریخی

«نقطه عطف تاریخی» مروری تاریخی بر رابطه غرب با لیبی در موضوع هسته‌ای این کشور دارد. این مستند عدم پایبندی کشورهای غربی به تعهداتشان را در برابر لیبی پس از برچیده شدن تاسیسات هسته‌ای این کشور نشان می‌دهد.

دانلود