فواد ایزدی

دکتر فواد ایزدی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در ویدئویی سه دقیقه ای به بیان دیدگاه های خود پیرامون وضعیت تحریم های آمریکایی علیه ایران در دوره «بعد از توافق نهایی» پرداخت.

لینک دانلود