مستند کوتاه «نقشه نفوذ؛ دیپلماسی همبرگری»

IMG17120102.jpg

هنوز برجام به فرجام نرسیده مک‌دونالد فرم درخواست اعطای نمایندگی در ایران را در وبسایتش قرار داد / هشداری که ۱۵ سال پیش درباره پیشاهنگ فرهنگ آمریکایی داده شد.

دانلود