شهریار زرشناس : راه حل این نیست …

شهریار زرشناس

شهریار زرشناس عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، میهمان دهمین قسمت ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این ویدئو به تشریح ضرورت توجه به ساخت اقتصادی در داخل پرداخت.

«دونقطه» در قالب مقاله ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مذاکرات هسته ای می پردازد.

دانلود