خاطرات استاد رحیم پور از شهدای غواص

استاد حسن رحیم پور ازغدی در این سخنرانی به خاطره‌گویی از شهدای غواص عملیات کربلای ۴ پرداختند.

دانلود