راه آمرزش گناهان در شب قدر

راه آمرزش گناهان در شب قدر

آیت الله فاطمی نیا : گریه هاى ما، ناله هاى ما، قرآن سرگرفتن‌هاى ما، هیچ كدام خدا را بدهكار نمى‌كند.

ادامه ی مطلب