آهنگ سراب آیین با موضوع مذاکرات هسته ای

آهنگ سراب آیین با موضوع مذاکرات هسته ای

آهنگ “سراب آیین” با موضوع مذاکرات هسته‌ای و شیطان‌صفتی آمریکا منتشر شد. این آهنگ اثر خواننده جوان و انقلابی کشور، آقای محمد قاسم کریمی است. ترانه این اثر را خانم عذرا رشید نژاد سروده اند و تنظیم اثر به عهده آقای مجتبی قلی‌نژاد بوده است.

متن ترانه:

آدم! حواست هست؟ اصلا چشمه در کار است؟
ابلیس این قصه، سراب آیین و مکار است
برطبل دنیا می زند… اعلان جنگ است این
آدم! حواست… بوی باروت تفنگ است این
بر رخ نقابی از حقوق بی بشر دارد
دشمن گمان کرده که تحریمش اثر دارد
هرجا امیدی در دلی روشن شده، کشته است
استاد نیرنگ و فریب و خنجر از پشت است
***
صد لاله از زخمش، در خاک و خون داریم
سودای حق در سر، رقص جنون داریم

دست حرامی ها، قطع از دیار ما
بدجور می ترسند، از اقتدار ما
***
نفرین به وحشی ها، به دلقک های کودک کش
از جامِ خونِ بی گناهانِ جهان سرخوش
در هر قدم تسلیم ما، صد ها زیان است و
این ماجرای هسته ای تنها بهانه است و
دستان مخمل پشتشان صد حیله پنهان است
آدم! حواست باشد این ترفند شیطان است
زیر هجوم فتنه ها جنگیده این ملت
وقت رجز خوانی شده، هیهات از ذلت

دانلود