نماهنگ کوتاه یمن در آتش و خون

نماهنگ کوتاه «یمن در آتش و خون»

با ادامه حملات جنگنده های سعودی به خاک یمن و درگیری در این کشور وضعیت زندگی مردم هر روز وخیم تر می‌شود.

دانلود نماهنگ